Rozstrzygnięcie konkursu na strój karnawałowy

21 stycznia 2021 r komisja w składzie: Monika Szczepaniuk – przewodnicząca, Monika Baran  członek, Joanna Koperwas członek, powołana do oceny zdjęć nadesłanych w Gminnym Konkursie na Najciekawszy Strój Karnawałowy dokonała ich oceny i przyznała nagrody.

W konkursie wzięło udział 7 uczestników  w kategorii Dziecko. W grupie Dorosłych zgłoszeń nie było. Przy rozstrzygnięciu pod uwagę brane były następujące kryteria: pomysłowość, estetyka wykonania stroju oraz wkład pracy.

Nagrody otrzymali:

 Maria Jaworska – wraz z tytułem Królowej Karnawału oraz Karol Czuwara z tytułem Króla Karnawału.

Wyróżnienie otrzymał  Dominik Miodek. 

Pozostali uczestnicy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. W imieniu Wójta Gminy oraz komisji konkursowej gratulujemy uczestnikom pomysłów na stroje.

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 217/5 ark. 3 obręb Tarnawatka. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,298 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny budownictwa zagrodowego – MR. […]