Sesja Rady Gminy

Rada Gminy Tarnawatka zebrała się na XXIII posiedzeniu VIII kadencji 22 września 2021 roku. Głównym i najobszerniejszym tematem obrad były sprawy planowania przestrzennego.

Po przeprowadzeniu żmudnej procedury, wymagającej, m.in. licznych uzgodnień z wieloma instytucjami i opracowaniu odpowiedniej dokumentacji, radni przegłosowali 3 uchwały, na mocy których wprowadzone zostały zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dzięki tym decyzjom rozszerzone zostały możliwości rozwoju budownictwa jednorodzinnego. W Dąbrowie Tarnawackiej, w jej zachodniej części, na dotychczasowych terenach upraw polowych powstały tereny budownictwa zagrodowego. W Tarnawatce i Tarnawatce-Tartaku przy ulicach Szkolnej i Widokowej, gdzie plan przewidywał wyłącznie sytuowanie obiektów usługowych, od teraz będzie można także budować domy mieszkalne. Podobnie rzecz się ma z działkami położonymi w Tarnawatce przy ul. Wichrowej, gdzie tereny upraw polowych przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową.

Rada przyjęła także projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnawatka. Konieczność uchwalenia takiego dokumentu wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto regulamin wymaga zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zdążyło już wydać pozytywną opinię w tej sprawie.

W związku z koniecznością prowadzenia nowego rodzaju zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, zmieniony został także regulamin wynagradzania nauczycieli.

Radni zaakceptowali także zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informujemy także, że w związku z rozbudową budynku GOK, następne sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji będą odbywać się w szkole w Tarnawatce w tzw. sali luster, znajdującej się w hali sportowej.

 

                                                                                            Red.    

Powiązane posty

Ogłoszenia

INFORМACJA

INFORМACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 27-28 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2021 r. KŁ nr 8 Łoś w Lublinie organizuje polowania zbiorowe m.in. na dziki na terenie obwodu 303 w Gminie Tarnawatka (wschodnia strona od drogi wojewódzkiej Tomaszów Lubelski – Łaszczów).

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 211/3 ark. 3 obręb Tarnawatka, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,45 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]