Spotkajmy się w Tarnawatce

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa miejsca integracji społecznej w miejscowości Tarnawatka”.
Grant na realizację w/w zadania uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce. Na mocy umowy zawartej w styczniu 2019 roku, Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zobowiązała się sfinansować w 100% koszty kwalifikowalne całej operacji. Wysokość udzielonego wsparcia to kwota 27 tys. zł, która pokryła w całości wartość zakupionych materiałów i wykonanych robót. Projekt realizowany był w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki OSP Tarnawatka, wspartej organizacyjnie przez Magdalenę Kulas pracownicę Urzędu Gminy, nasza miejscowość gminna wzbogaciła się o kolejny obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W pobliżu świetlicy wybudowana została drewniana altana, mogąca pomieścić nawet kilkadziesiąt osób oraz miejsce na ognisko z grillem. Na terenie utwardzonym kostką brukową ustawione zostały także ławeczki oraz pojemnik na odpady.
Nowe miejsce integracji z założenia służyć ma mieszkańcom Tarnawatki oraz turystom odwiedzającym nasze tereny. Dzięki usytuowaniu przy Gminnym Ośrodku Kultury, możliwe będzie wykorzystanie powstałej infrastruktury podczas organizacji imprez kulturalnych, festynów czy zawodów sportowych. Mamy nadzieję, że inwestycja przez długie lata spełniać będzie swoją funkcję stając się popularnym miejscemramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  spotkań i wspólnego spędzania czasu. Tym bardziej, że deklarację należytego utrzymania obiektu i zabezpieczenia go przed aktami wandalizmu złożyli tarnawaccy strażacy.

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]