Spotkajmy się w Tarnawatce

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa miejsca integracji społecznej w miejscowości Tarnawatka”.
Grant na realizację w/w zadania uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce. Na mocy umowy zawartej w styczniu 2019 roku, Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zobowiązała się sfinansować w 100% koszty kwalifikowalne całej operacji. Wysokość udzielonego wsparcia to kwota 27 tys. zł, która pokryła w całości wartość zakupionych materiałów i wykonanych robót. Projekt realizowany był w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki OSP Tarnawatka, wspartej organizacyjnie przez Magdalenę Kulas pracownicę Urzędu Gminy, nasza miejscowość gminna wzbogaciła się o kolejny obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W pobliżu świetlicy wybudowana została drewniana altana, mogąca pomieścić nawet kilkadziesiąt osób oraz miejsce na ognisko z grillem. Na terenie utwardzonym kostką brukową ustawione zostały także ławeczki oraz pojemnik na odpady.
Nowe miejsce integracji z założenia służyć ma mieszkańcom Tarnawatki oraz turystom odwiedzającym nasze tereny. Dzięki usytuowaniu przy Gminnym Ośrodku Kultury, możliwe będzie wykorzystanie powstałej infrastruktury podczas organizacji imprez kulturalnych, festynów czy zawodów sportowych. Mamy nadzieję, że inwestycja przez długie lata spełniać będzie swoją funkcję stając się popularnym miejscemramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  spotkań i wspólnego spędzania czasu. Tym bardziej, że deklarację należytego utrzymania obiektu i zabezpieczenia go przed aktami wandalizmu złożyli tarnawaccy strażacy.

Powiązane posty

Ogłoszenia

„Tarnawatka – daj się wkręcić”

Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni realizuje projekt, którego efektem będzie wydanie publikacji pt. „Gmina Tarnawatka – daj sie wkręcić”. Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wydanie publikacji promującej obszar LGD  pt: „Gmina Tarnawatka – daj się wkręcić!” Publikacja składać się będzie ze zdjęć promujących ofertę turystyczną, walory przyrodniczo  – krajobrazowe oraz […]