Sypią się kary za odmowę spisu

Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny 2021. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa skutkuje ukaraniem grzywną do 5 000 zł.

Na 10 sierpnia br. w gminie Tarnawatka spisanych zostało zaledwie 44,07 % gospodarstw domowych. Urząd Gminy przeprowadził akcje informacyjne zachęcające do udziału w spisie za pomocą ulotek rozsyłanych przez Pocztę Polską, zamieszczanie ogłoszeń w internecie i gazetce gminnej. Do udziału w spisie zachęcali także proboszczowie parafii położonych na terenie gminy. Niestety efekty tych działań nie są zadowalające. Najgorzej sytuacja przedstawia się w miejscowościach Huta Tarnawacka i Tymin, a najwięcej mieszkańców dokonało spisu w Tarnawatce.

Z informacji GUS wynika, że w związku z odmową spisu, wystosowano już ponad 80 wniosków o ukaranie osób definitywnie odmawiających spełnienia tego obowiązku. W przypadku nawiązania kontaktu przez rachmistrza nie można odmówić udzielenia odpowiedzi powołując się na możliwość spisu przez internet. Jest to traktowane jako odmowa udziału w spisie i także grozi grzywną. Należy także przypomnieć, że za podanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

 

 

Powiązane posty