Sypią się kary za odmowę spisu

Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny 2021. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa skutkuje ukaraniem grzywną do 5 000 zł.

Na 10 sierpnia br. w gminie Tarnawatka spisanych zostało zaledwie 44,07 % gospodarstw domowych. Urząd Gminy przeprowadził akcje informacyjne zachęcające do udziału w spisie za pomocą ulotek rozsyłanych przez Pocztę Polską, zamieszczanie ogłoszeń w internecie i gazetce gminnej. Do udziału w spisie zachęcali także proboszczowie parafii położonych na terenie gminy. Niestety efekty tych działań nie są zadowalające. Najgorzej sytuacja przedstawia się w miejscowościach Huta Tarnawacka i Tymin, a najwięcej mieszkańców dokonało spisu w Tarnawatce.

Z informacji GUS wynika, że w związku z odmową spisu, wystosowano już ponad 80 wniosków o ukaranie osób definitywnie odmawiających spełnienia tego obowiązku. W przypadku nawiązania kontaktu przez rachmistrza nie można odmówić udzielenia odpowiedzi powołując się na możliwość spisu przez internet. Jest to traktowane jako odmowa udziału w spisie i także grozi grzywną. Należy także przypomnieć, że za podanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]