Szkolny konkurs literacki na wiersz promujący hasło „Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie”.

Konkursowi przyświecały następujące cele:-promowanie zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, propagowanie szanowania żywności, kształtowanie wrażliwości na poezję, rozwijanie uzdolnień literackich dzieci. Do organizatorów wpłynęło w sumie 20 prac uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. 23 lutego 2021 roku  komisja w składzie: pani Aleksandra Krech, pani Agnieszka Loda-Kozłowska i pani Aneta Mużacz dokonała oceny dostarczonych wierszy i przyznała równorzędne nagrody następującym osobom: Hubertowi Jasińskiemu i Julii Dudek z kl. III a; Dawidowi Dąbrowskiemu z kl. IV a; Lenie Pankiewicz z kl. IV b; Miłoszowi Czernkowi z klasy VI a. Wyróżnienie zdobyli: Łucja Cienkusz z klasy III b, Krzysztof Czuwara i Kinga Gałan z kl. IV a. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, gdyż jego tematyka – promocja zdrowego odżywiania – jest zawsze aktualna, a szczególnie teraz, gdy zmagamy się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wiersze uczniów nagrodzonych zostały zamieszczone na stronie szkoły www.zsip.cal24.pl

Organizatorzy: Aleksandra Krech i Aneta Mużacz

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]