„TARNA-VOX” w Warszawie

Chór „TARNA-VOX” wystąpił na XIV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat”, który odbył się w dniach 15-17 listopada 2019 roku. Zanim jednak do tego doszło, nasz zespół przeszedł pomyślnie wstępne kwalifikacje. Niestety, zmagania konkursowe nie przyniosły efektu w postaci nagrody. Dla chóru „TARNA-VOX” sam   występ na warszawskich scenach jest powodem do dumy i satysfakcji. Tym bardziej, że wystąpił w towarzystwie chórów cieszących się renomą na arenie międzynarodowej.
O komentarz do występu poprosiliśmy dyrygenta „TARNA-VOX” Wiesławę Grabek -Woś. Udział w festiwalu był dla nas niezwykłą lekcją. Pierwszy występ był nieudany. Złożyło się na to wiele przyczyn, a przede wszystkim choroba znacznej części zespołu oraz spore zmęczenie. Niestety naszym problemem jest wciąż mała liczba chórzystów. Sukcesem jest to, że stanęliśmy między światowymi sławami, którymi są chóry z Moskwy czy Dżakarty. Bardzo dużo nauczyliśmy się pod względem organizacyjnym czy repertuarowym. Wynieśliśmy też przekonanie, że w wielu elementach wcale nie jesteśmy gorsi od innych zespołów. Niedzielny koncert należy zaliczyć do udanych. Świadczyła o tym gorąca reakcja publiczności oraz gratulacje zebrane od dyrygentów innych chórów. Przychylnie o „TARNA-VOX” wyrażali się także jurorzy, dostrzegając w nim radość śpiewania oraz duży potencjał na przyszłość. Przewodniczący jury prof. Romuald Twardowski zadeklarował pomoc w przygotowaniu repertuaru na kolejne koncerty. Wsparcie  organizacyjne oraz zaproszenie na przyszłoroczną edycję imprezy obiecał inny juror Marcin Cmiel.
Naszym artystom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy wielu udanych koncertów na scenach krajowych i zagranicznych!
Miłośników śpiewu, zachęcamy do wstąpienia w szeregi zespołu, który otwiera szansę na rozwój własnych talentów oraz stanowi bardzo atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego.

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy.[…]