„Tarnawatka – daj się wkręcić”

Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni realizuje projekt, którego efektem będzie wydanie publikacji pt. „Gmina Tarnawatka – daj sie wkręcić”.

Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wydanie publikacji promującej obszar LGD  pt: „Gmina Tarnawatka – daj się wkręcić!”

Publikacja składać się będzie ze zdjęć promujących ofertę turystyczną, walory przyrodniczo  – krajobrazowe oraz kulturowe Roztocza – Gminy Tarnawatka. Publikacja będzie promowała obszar objęty LSR LGD, w tym produkty i usługi lokalne. Zdjęcia oprócz walorów artystycznych, będą miały wymiar turystyczno-krajobrazowo-historyczny, ponieważ będą opisane w sposób zachęcający do zapoznania się dokładniej z walorami Gminy Tarnawatka promując ją.

Zawarte informacje przyczynią się do zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego, wpłyną na promocję lokalnych atrakcji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pod nazwą. “Wydanie publikacji  pt: Gmina Tarnawatka – daj się wkręcić”  , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

Powiązane posty