Termomodernizacja szkoły w Tarnawatce

Po remoncie budynku Urzędu Gminy przyszedł czas na termomodernizację obiektów szkolnych w Tarnawatce.

26 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy podpisana  została umowa na realizację II etapu projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma Usługi Budowlane „EFEKT” inż. Paweł Grabarczuk. Wartość kontraktu wynosi 1 mln 537 tys. zł i jest niższa o ponad 300 tys. zł niż przewidywał kosztorys inwestorski.

W ramach zadania w obydwu budynkach szkolnych docieplone zostaną ściany zewnętrzne. Stary budynek szkoły otrzyma nowy, dwuspadowy dach oraz nowe okna i drzwi zewnętrzne. Wykonane zostaną także roboty sanitarne oraz elektryczne, w tym związane z instalacją fotowoltaiczną. Szkoła zyska nową, estetyczną elewację. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021 roku.

Inwestycja dofinasowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]