Termomodernizacja szkoły w Tarnawatce

Po remoncie budynku Urzędu Gminy przyszedł czas na termomodernizację obiektów szkolnych w Tarnawatce.

26 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy podpisana  została umowa na realizację II etapu projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma Usługi Budowlane „EFEKT” inż. Paweł Grabarczuk. Wartość kontraktu wynosi 1 mln 537 tys. zł i jest niższa o ponad 300 tys. zł niż przewidywał kosztorys inwestorski.

W ramach zadania w obydwu budynkach szkolnych docieplone zostaną ściany zewnętrzne. Stary budynek szkoły otrzyma nowy, dwuspadowy dach oraz nowe okna i drzwi zewnętrzne. Wykonane zostaną także roboty sanitarne oraz elektryczne, w tym związane z instalacją fotowoltaiczną. Szkoła zyska nową, estetyczną elewację. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021 roku.

Inwestycja dofinasowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”

Powiązane posty