Termomodernizacja szkoły w Tarnawatce

Po remoncie budynku Urzędu Gminy przyszedł czas na termomodernizację obiektów szkolnych w Tarnawatce.

26 lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy podpisana  została umowa na realizację II etapu projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma Usługi Budowlane „EFEKT” inż. Paweł Grabarczuk. Wartość kontraktu wynosi 1 mln 537 tys. zł i jest niższa o ponad 300 tys. zł niż przewidywał kosztorys inwestorski.

W ramach zadania w obydwu budynkach szkolnych docieplone zostaną ściany zewnętrzne. Stary budynek szkoły otrzyma nowy, dwuspadowy dach oraz nowe okna i drzwi zewnętrzne. Wykonane zostaną także roboty sanitarne oraz elektryczne, w tym związane z instalacją fotowoltaiczną. Szkoła zyska nową, estetyczną elewację. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021 roku.

Inwestycja dofinasowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]