Termomodernizacja w Tarnawatce

Wójt Piotr Pasieczny i skarbnik Aneta Pankiewicz podpisali umowę na realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”. Wydarzenie miało miejsce 29 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
O tym, że projekt został złożony przez gminę, informowaliśmy naszych Czytelników jeszcze na początku roku. Procedury oceny trwały długo. Dziś możemy powiedzieć, że obrazek zamieszczony do artykułu już niedługo przejdzie do historii.
Zadanie obejmuje remont budynków Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. Założono w nim wymianę kotłów i instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej, docieplenie stropów, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Wysokość dofinansowania przekroczy 1,4 mln zł, przy czym koszty kwalifikowalne to ok. 1,6 mln zł. Projekt przedsięwzięcia został opracowany kompleksowo, dlatego też niektóre prace nie mogą zostać sfinansowane ze środków RPO WL. Chodzi głownie o obróbki blacharskie, odwodnienia, a także części obiektów nie zajęte pod usługi użyteczności publicznej, czyli mieszkania w szkole oraz lokal banku w urzędzie. Łączny koszt robót, których nie można sfinansować w ramach projektu to ponad 900 tys. zł. Tak więc wartość całego zadania, wg. kosztorysu, wyniesie ok. 2,5 mln zł. Ile kosztować będzie cała inwestycja okaże się po przetargu, którego organizacją zajmie się urząd gminy.
Po wykonaniu prac obniżone zostaną koszty eksploatacji obiektów oraz zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska. Najbardziej widoczny będzie jednak efekt estetyczny. Zarówno urząd jak i szkoła zyskają nowe elewacje, a tym samym przestaną już straszyć swoim wyglądem. Gorsza wiadomość jest taka, że na zakończenie projektu przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Realizacja zadania zaplanowana jest bowiem na 2 lat, a koniec prac budowlanych to 30 listopada 2021 roku.

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]