Termomodernizacja w Tarnawatce

Wójt Piotr Pasieczny i skarbnik Aneta Pankiewicz podpisali umowę na realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”. Wydarzenie miało miejsce 29 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
O tym, że projekt został złożony przez gminę, informowaliśmy naszych Czytelników jeszcze na początku roku. Procedury oceny trwały długo. Dziś możemy powiedzieć, że obrazek zamieszczony do artykułu już niedługo przejdzie do historii.
Zadanie obejmuje remont budynków Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. Założono w nim wymianę kotłów i instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej, docieplenie stropów, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Wysokość dofinansowania przekroczy 1,4 mln zł, przy czym koszty kwalifikowalne to ok. 1,6 mln zł. Projekt przedsięwzięcia został opracowany kompleksowo, dlatego też niektóre prace nie mogą zostać sfinansowane ze środków RPO WL. Chodzi głownie o obróbki blacharskie, odwodnienia, a także części obiektów nie zajęte pod usługi użyteczności publicznej, czyli mieszkania w szkole oraz lokal banku w urzędzie. Łączny koszt robót, których nie można sfinansować w ramach projektu to ponad 900 tys. zł. Tak więc wartość całego zadania, wg. kosztorysu, wyniesie ok. 2,5 mln zł. Ile kosztować będzie cała inwestycja okaże się po przetargu, którego organizacją zajmie się urząd gminy.
Po wykonaniu prac obniżone zostaną koszty eksploatacji obiektów oraz zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska. Najbardziej widoczny będzie jednak efekt estetyczny. Zarówno urząd jak i szkoła zyskają nowe elewacje, a tym samym przestaną już straszyć swoim wyglądem. Gorsza wiadomość jest taka, że na zakończenie projektu przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Realizacja zadania zaplanowana jest bowiem na 2 lat, a koniec prac budowlanych to 30 listopada 2021 roku.

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]