Urząd Gminy Tarnawatka będzie pracował w ograniczonym zakresie

Szanowni Państwo,

 z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa
oraz pracowników urzędu, od 5 listopada do odwołania, Urząd Gminy Tarnawatka będzie pracował w ograniczonym zakresie. Mieszkańcy  mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przed drzwiami do budynku znajduje się skrzynka  do przekazywania dokumentów. Wszelkie płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną na wskazany rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Tomaszów  Lubelski O/Tarnawatka:

                      18963910642003640000260001

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z płatnościami lub innymi sprawami urzędowymi proszę o kontaktowanie się z pracownikami urzędu pod numerami telefonów:

84 662 47 10- centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka

tel. wewnętrzne:

– 34- zarządzanie kryzysowe,

45- ewidencja ludności i USC,

– 44- odpady, woda i kanalizacja, ochrona środowiska,

– 43– podatki,

– 41- księgowość,

– 36- zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,

– 35- działalność gospodarcza,

Adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl.

Pragnę poinformować, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na sposób i terminowość załatwiania spraw, zaś z naszej strony będziemy dokładać wszelkiej staranności w zminimalizowaniu występujących utrudnień.

                                                                                                                                                    Dziękuję za wyrozumiałość

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                  Piotr Pasieczny

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]