Uwaga drony nadlatują!

Gmina Tarnawatka, jako jedyna w województwie lubelskim, została wybrana do testowania wdrażanego właśnie programu badania jakości powietrza. Projekt finansowany i pilotowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszy norweskich i EOG na rzecz środowiska i klimatu.

I etap zadania zakłada zdiagnozowanie skali zagrożeń stanu powietrza powodowanych poprzez paleniska domowe. W tym celu wykorzystane mają zostać najnowsze technologie w postaci specjalistycznych baz latających popularnie zwanych dronami. Urządzenia te zostały odpowiednio skonstruowane na użytek badania spalin wydobywających się z kominów. Charakteryzują się tym, że czujniki zawieszone są na długich wysięgnikach, tak aby badane powietrze nie było rozwiewane przez śmigła drona. Opis aparatu latającego podajemy po to, żeby przygotować mieszkańców na pojawienie się nad ich domostwami dziwnie wyglądających konstrukcji, które mogłyby wzbudzić niepokój. Tym bardziej, że pomiary dokonywane będą głównie po zmroku, a urządzenia wyposażone w kamery, emitować będą zarówno dźwięki jak i różnokolorowe światła. Przestrzegamy również przed próbami zakłócania pracy sprzętu czy jego uszkodzenia. Urządzenia te są bardzo kosztowne, a ich ceny dochodzą do 100 tysięcy Euro. Konstrukcje te są wprost nafaszerowane najnowocześniejszą elektroniką. Dość wspomnieć, że analizator spalin zawieszony na dronie w czasie rzeczywistym podaje parametry badanego powietrza i przesyła je natychmiast do stacji na ziemi. Proces analizy pobranego powietrza daje natychmiastowe informacje o potencjalnym zanieczyszczeniu poprzez spalanie butelek PET, reklamówek, lakierowanego drewna, starych ubrań, wykładzin czy nawet ogumienia. Jednocześnie zintegrowane laboratorium pozwala na weryfikację i analizę części cząsteczek zawieszonych pyłów PM 1, PM 2,5 oraz PM 10.

Obsługą urządzeń pomiarowych, w tym analizą emitowanych spalin, zajmować się będą inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wspierani logistycznie przez pracowników urzędu gminy. Raczej nie trzeba dodawać, że  mimo stadium testowego programu, w przypadku stwierdzenia palenia niedozwolonych odpadów, posypią się wysokie kary.

II etap projektu, którego wdrożenie planowane jest na miesiące letnie, to ewidencjonowanie palenisk. Inspektorzy odwiedzą wszystkie gospodarstwa domowe i zinwentaryzują urządzenia grzewcze na paliwo stałe (kotły, piece i kuchnie). Podczas tych prac pobrane zostaną także próbki sadzy i popiołów, które poddane specjalistycznej analizie, pozwolą określić nie tylko, co zostało spalone, ale także efektywność spalania i wielkość emisji trujących substancji. Końcowa faza programu polegać będzie na stałej identyfikacji popiołów przekazywanych do utylizacji. W tym celu konieczne będzie znakowanie worków z popiołem kodami kreskowymi, które pozwolą zidentyfikować miejsce ich pochodzenia. Następnie przedsiębiorca zagospodarowujący odpady przekaże laboratorium próbki, które wykażą, co zostało spalone w piecu.

Formalna data uruchomienia projektu zatwierdzona przez Komitet Wspólny NFOŚiGW oraz Królestwa Norwegii i EOG to 1 kwietnia 2020 roku.

zdjęcie – domena publiczna

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy.[…]