UWAGA PODATNICY

UWAGA PODATNICY

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty I raty podatków za 2021 r. Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że będzie możliwość dokonywania w/w wpłat w świetlicach wiejskich po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sołtysem danej miejscowości. W przypadku braku takiej możliwości wynikającej z różnych uwarunkowań prosimy o indywidualne dokonywanie wpłat należnych podatków na konto Urzędu Gminy.

Nr konta do wpłat podatków:

Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001

Informuje się dodatkowo, że sołtysi w miejscowościach: Huta Tarnawacka, Pańków i Tarnawatka-Tartak nie będą pobierać opłat.

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]