UWAGA WAŻNE!!!

Przypominamy, że wszystkie podatki i opłaty (woda, ścieki), ze względu na panującą epidemię, należy regulować samodzielnie za pośrednictwem banków.      Nieopłacenie powyższych zobowiązań skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania zaległości. Podatki należy wpłacać na konto: Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001

Opłaty za wodę i odpady komunalne uiszczamy na indywidualne konta podane na fakturach i informacjach.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]