UWAGA WAŻNE!!!

Przypominamy, że wszystkie podatki i opłaty (woda, ścieki), ze względu na panującą epidemię, należy regulować samodzielnie za pośrednictwem banków.      Nieopłacenie powyższych zobowiązań skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania zaległości. Podatki należy wpłacać na konto: Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001

Opłaty za wodę i odpady komunalne uiszczamy na indywidualne konta podane na fakturach i informacjach.

 

Powiązane posty