UWAGA WAŻNE!!!

Przypominamy, że wszystkie podatki i opłaty (woda, ścieki), ze względu na panującą epidemię, należy regulować samodzielnie za pośrednictwem banków.      Nieopłacenie powyższych zobowiązań skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania zaległości. Podatki należy wpłacać na konto: Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001

Opłaty za wodę i odpady komunalne uiszczamy na indywidualne konta podane na fakturach i informacjach.

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 362/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 362/4 ark. 1 przeznaczona jest pod zabudowę […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek położonej w obrębie ewidencyjnym Pańków oznaczonej numerem: 192/4 ark. 1 o pow. 0,12 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.11.2021 – 31.10.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 192/4 ark. 1 przeznaczona jest pod pola[…]