W sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnawatka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych uprzejmie przypominam, że zasady przyjmowania
zgłoszeń określają przepisy szczególne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (tzw. koronawirusa) PKW pismem z dnia 26 maca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20 wydała dodatkowe wytyczne w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na to, że urząd gminy jest zamknięty dla interesantów, zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych odbywać się będą w następujący sposób:
– przesłanie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tarnawatka.pl lub poprzez platformę ePuap urzędu: /o5k808evo5/SkrytkaESP (oryginały zgłoszeń należy przesłać poczta tradycyjną),
– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,
– dokumenty (zgłoszenia) kandydatów, można pozostawić w skrzynce korespondencyjnej, która jest zawieszona na budynku urzędu gminy.

W/w czynności należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]