Wielkanocne Konkursy rozstrzygnięte!

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne realizowaliśmy dwa konkursy na Palmę Wielkanocną oraz na Wielkanocną Kartkę dla Sąsiada.

23 marca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Wielkanocną Kartkę dla Sąsiada. W pięciu kategoriach wiekowych, prace złożyło 40 uczestników. Decyzją komisji powołanej przez Wójta Gminy Piotra Pasiecznego oraz Dyrektora ZSiP w Tarnawatce  Bernadetę Wołoszyńską w składzie: Marian Szałapski, Anna Najda, Monika Szczepaniuk nagrody otrzymali: w I kategorii (Przedszkole): Olivier Pankiewicz, Anna Jakimczuk, Lena Bartecka, Róża Miśkiewicz; w II kategorii wiekowej (6 -9 lat): Szymon Hołojuch, Anita Berbeć, Antoni Laszczyński, Patryk Skotnicki; w III kategorii wiekowej (10 -13 lat): Krzysztof Czuwara; w IV kategorii wiekowej (14 – 17 lat): Krystian Pasieczny; w V kategorii wiekowej (od 18 lat): Justyna Jakimczuk.

Do konkursu na Palmę Wielkanocną zgłaszano prace w dwóch kategoriach: palma mała – kategoria skierowana do dzieci i młodzieży  oraz palma duża – palmy wykonywane grupowo. 25 marca w budynku GOK zebrała się komisja by ocenić prace konkursowe. W skład komisji powołanej przez Wójta Gminy Piotra Pasiecznego weszli: Jolanta Żdan – przewodnicząca komisji, Kazimiera Mańdziuk – członek komisji, Marian Szałapski- członek komisji. Biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu, przyznano nagrody i wyróżnienia.

W kategorii Palma Mała nagrody rzeczowe otrzymali: Dominik Kłos, Karol Czuwara i Krzysztof Czuwara. W kategorii Palma Duża nagrody w wysokości 200 zł otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich z Klocówki, Tarnawatki, Niemirówka-Kolonii oraz Wieprzowa Ordynackiego. Dodatkowo KGW z Niemirówka-Kolonii otrzymało nagrodę rzeczową.

Uczestnikom obydwu konkursów w imieniu organizatorów dziękujemy za udział, gratulujemy pomysłów oraz zaangażowania.

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]