Wielkanocne Konkursy rozstrzygnięte!

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne realizowaliśmy dwa konkursy na Palmę Wielkanocną oraz na Wielkanocną Kartkę dla Sąsiada.

23 marca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Wielkanocną Kartkę dla Sąsiada. W pięciu kategoriach wiekowych, prace złożyło 40 uczestników. Decyzją komisji powołanej przez Wójta Gminy Piotra Pasiecznego oraz Dyrektora ZSiP w Tarnawatce  Bernadetę Wołoszyńską w składzie: Marian Szałapski, Anna Najda, Monika Szczepaniuk nagrody otrzymali: w I kategorii (Przedszkole): Olivier Pankiewicz, Anna Jakimczuk, Lena Bartecka, Róża Miśkiewicz; w II kategorii wiekowej (6 -9 lat): Szymon Hołojuch, Anita Berbeć, Antoni Laszczyński, Patryk Skotnicki; w III kategorii wiekowej (10 -13 lat): Krzysztof Czuwara; w IV kategorii wiekowej (14 – 17 lat): Krystian Pasieczny; w V kategorii wiekowej (od 18 lat): Justyna Jakimczuk.

Do konkursu na Palmę Wielkanocną zgłaszano prace w dwóch kategoriach: palma mała – kategoria skierowana do dzieci i młodzieży  oraz palma duża – palmy wykonywane grupowo. 25 marca w budynku GOK zebrała się komisja by ocenić prace konkursowe. W skład komisji powołanej przez Wójta Gminy Piotra Pasiecznego weszli: Jolanta Żdan – przewodnicząca komisji, Kazimiera Mańdziuk – członek komisji, Marian Szałapski- członek komisji. Biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu, przyznano nagrody i wyróżnienia.

W kategorii Palma Mała nagrody rzeczowe otrzymali: Dominik Kłos, Karol Czuwara i Krzysztof Czuwara. W kategorii Palma Duża nagrody w wysokości 200 zł otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich z Klocówki, Tarnawatki, Niemirówka-Kolonii oraz Wieprzowa Ordynackiego. Dodatkowo KGW z Niemirówka-Kolonii otrzymało nagrodę rzeczową.

Uczestnikom obydwu konkursów w imieniu organizatorów dziękujemy za udział, gratulujemy pomysłów oraz zaangażowania.

 

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]