Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w tych dokumentach inwestycji, polegającej na budowie drogi łączącej Wieprzów Ordynacki z Kolonią Wieprzów, a przebiegającej obok kaplicy. Dzięki środkom z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powstanie asfaltowa jezdnia na długości 636 metrów. Fundusz dofinansowuje zadania w wysokości do 60 % ich wartości, a konkretne kwoty zostaną zapisane w umowie, która przygotowywana jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Uchwalone przez radnych zmiany, pozwoliły na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Otwarcie ofert przewidziane jest 26 lipca 2021 roku. Realizacja zadania spełni oczekiwania wielu, szczególnie starszych, mieszkańców Kolonii, dla których droga stanowi najbliższy i najdogodniejszy dojazd do kościoła w Wieprzowie.

Kolejną uchwałą podjętą na sesji, było wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. Działka o powierzchni ponad 5 ha, której sprawa dotyczy, położona jest w Wieprzowie Tarnawackim i obecnie stanowi nieużytek, a kiedyś znajdowało się tutaj tzw. Jezioro Wieprzowe. Wspólnota Gruntowa wsi Wieprzów zdecydowała o jej nieodpłatnym przekazaniu gminie z przeznaczeniem na odtworzenie zbiornika wodnego. Urząd Gminy ma już konkretne plany na realizację tego zamierzenia oraz pomysł na znalezienie źródła finansowania. Największym problem jest w tej chwili czas. Do załatwienia pozostało jeszcze wiele formalności, które umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Jeżeli plany zostaną zrealizowane, to Wieprzów, gdzie właśnie realizowana jest modernizacja drogi przez wieś, a później dokończona zostanie budowa kanalizacji, ma szansę zyskać zupełnie nowe oblicze.

Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu na budowę krótkiego odcinka chodnika w Niemirówku-Kolonii. Zadaniem gminy będzie wykonanie chodnika o długości 70 m, na który powiat przekazał 150 m² kostki brukowej.

                                                                                     Red.

Powiązane posty