Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce.

W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki, Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk. W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce: weszli: Prezes – Piotr Pasieczny, Wiceprezesi – Anna Piasek i Marek Czerwonka, Komendant Gminny – Piotr Pankiewicz, Sekretarz – Ryszard Kopczyński oraz Skarbnik – Waldemar Woś.

Członkami Prezydium zostali: Arkadiusz Berbeć, Tadeusz Borowicz – Honorowy Komendant Gminny, Mirosław Jarechowicz, Kazimierz Bakalarz, Władysław Buczak, Krzysztof Chacia, Piotr Mirecki, Paweł Czuwara, Tomasz Antoszak, Lesław Kustra i Marek Pasieczny.

Komisję Rewizyjną tworzą: Jerzy Głogowski, Tomasz Hołojuch, Andrzej Dej.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Piotr Pasieczny, Pankiewicz Piotr, Tadeusz Borowicz

Do zarządu Oddziału Powiatowego wybrano Piotra Pasiecznego i Piotra Pankiewicz.

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

INFORМACJA

INFORМACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 27-28 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2021 r. KŁ nr 8 Łoś w Lublinie organizuje polowania zbiorowe m.in. na dziki na terenie obwodu 303 w Gminie Tarnawatka (wschodnia strona od drogi wojewódzkiej Tomaszów Lubelski – Łaszczów).

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 211/3 ark. 3 obręb Tarnawatka, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,45 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]