WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00076027/0:

działka 825/2 ark. 1,

 

działka 826/1 ark. 1 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

0,3570 ha

 

 

 

0,1120 ha

 

Łąki trwałe Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny łąk i pastwisk (RZ).

 

 

 

Tarnawatka gmina Tarnawatka Przetarg ustny nieograniczony 3 400 zł a)
Księga wieczysta ZA1T/00076027/0:

działka 361/1 ark. 3,

 

działka 361/3 ark. 3 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

0,2150 ha

 

 

 

0,0540 ha

Zabudowana nieruchomość budowlana

 

Niezabudowana nieruchomość budowlana

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR).

 

 

Tarnawatka gmina Tarnawatka Przetarg ustny nieograniczony 120 000 zł b)

 

 

 

20 000 zł c)

 

 

Tarnawatka 2020-02-05

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Powiązane posty