WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00076027/0:

działka 825/2 ark. 1,

 

działka 826/1 ark. 1 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

0,3570 ha

 

 

 

0,1120 ha

 

Łąki trwałe Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny łąk i pastwisk (RZ).

 

 

 

Tarnawatka gmina Tarnawatka Przetarg ustny nieograniczony 3 400 zł a)
Księga wieczysta ZA1T/00076027/0:

działka 361/1 ark. 3,

 

działka 361/3 ark. 3 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

0,2150 ha

 

 

 

0,0540 ha

Zabudowana nieruchomość budowlana

 

Niezabudowana nieruchomość budowlana

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową (MR).

 

 

Tarnawatka gmina Tarnawatka Przetarg ustny nieograniczony 120 000 zł b)

 

 

 

20 000 zł c)

 

 

Tarnawatka 2020-02-05

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy. […]

23

Lip
Aktualności

300 plus tylko elektronicznie i w ZUS

Przypominamy, że od tego roku o świadczenie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zmienił się też organ, który prowadzi te sprawy. Od bieżącego roku właściwym do przyznania pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy, dlatego bardzo ważnym jest, by przekazać jego[…]