WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Położenie

 

Forma sprzedaży

 

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00069499/7,

działka 217/5 ark. 3 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

0,298 ha

 

Gruntowa nieruchomość budowlana budownictwa zagrodowego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny budownictwa zagrodowego – MR. Nieruchomość jest usytuowana bezpośrednio przy granicy leśnej co ogranicza jej zabudowę.

 

 

 

Miejscowość Sumin, obr. Tarnawatka, gmina Tarnawatka Przetarg ustny nieograniczony 8 210 zł

Tarnawatka 2021-03-02

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

 

 

  • do wilicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 3 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka 2, tel. 84 662 47 10
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiązane posty