WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

                        Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Położenie

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości (wartość netto)

Księga wieczysta ZA1T/00069189/1

działka 568 ark. 2 położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

1,1380 ha

Gruntowa nieruchomość rolna

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako pola uprawne (RP)

Tarnawatka gmina Tarnawatka

Przetarg ustny ograniczony dla rolników wg zasad ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

32 800 zł

Tarnawatka 2020-01-09

  • Nabywca jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.
  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. 2, tel. 84 662 47 10
  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiązane posty

14

Lut
Aktualności

Bal karnawałowy dla dzieci

W dniu 21 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Były śpiewy, tańce i podróże śladami różnych bajek czyli jednym słowem świetna zabawa! Tego wieczoru GOK zmienił się w najradośniejsze miejsce, a to za sprawą dzieci które licznie przybyły na bal w towarzystwie rodziców, babć, dziadków, opiekunów. Podczas balu tradycyjnie odbył […]

14

Lut
Aktualności

Zapisy dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Od 2 marca do 3 kwietnia 2020 roku będzie trwało postępowanie rekrutacyjne do Gminnego Przedszkola w Tarnawatce oraz do oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną ogłoszone 15 kwietnia. Do dnia 23 kwietnia rodzice będą musieli złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów[…]