XVI sesja Rady Gminy

30 grudnia odbyło się ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka. Zgodnie z wieloletnią tradycją, poprzedziła je Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Tarnawatce. Nabożeństwo w intencji radnych, sołtysów, pracowników samorządowych i wszystkich mieszkańców gminy odprawił ks. proboszcz Tomasz Demczuk.

W programie sesji znalazły się między innymi uchwały dotyczące gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii. Radni przyjęli także kończące rok budżetowy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2030 oraz w budżecie gminy. Podjęta została także uchwała dotycząca nabycia nieruchomości, na której usytuowany jest budynek GOK w Tarnawatce, stanowiącej obecnie własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce. Warto przypomnieć, że w roku 2019 to Gmina darowała tę nieruchomość Bibliotece. Wówczas ta instytucja mogła starać się o wsparcie finansowe przy realizacji projektu jej rozbudowy. Warunkiem przystąpienia do konkursu było posiadanie tytułu własności do modernizowanego obiektu. Ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania, został ponownie wykorzystany przy ubieganiu się o środki z Narodowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Tym razem starania Gminy zakończyły się sukcesem, jednakże w przypadku tego programu, zadania można realizować tylko na obiektach gminnych. Szerzej o rządowych środkach na rozbudowę GOK piszemy w osobnym artykule (Dwa miliony pod choinkę).

Po przyjęciu wszystkich uchwał przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady, a radna Maria Michałuszko z prac komisji rewizyjnej. W kolejnym punkcie posiedzenia, radni przyjęli plany pracy Rady i poszczególnych komisji na nadchodzący rok.

Na zakończenie obrad podsumowujących minione 12 miesięcy, znalazło się także miejsce na złożenie życzeń na zbliżający się 2021 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

03

Mar
Aktualności

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW na dofinansowanie 2 przedsięwzięć

2 marca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Piotr Pasieczny, Skarbnik Aneta Pankiewicz oraz Pan Adam Puchajda zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie 2 przedsięwzięć: „Budowę sieci wodociągowej w Hucie Tarnawackiej” kwota dofinansowania to 524 555 zł oraz „Rozbudowę kanalizacji w Wieprzowie Ordynackim”[…]