XVI sesja Rady Gminy

30 grudnia odbyło się ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Gminy Tarnawatka. Zgodnie z wieloletnią tradycją, poprzedziła je Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Tarnawatce. Nabożeństwo w intencji radnych, sołtysów, pracowników samorządowych i wszystkich mieszkańców gminy odprawił ks. proboszcz Tomasz Demczuk.

W programie sesji znalazły się między innymi uchwały dotyczące gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii. Radni przyjęli także kończące rok budżetowy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2030 oraz w budżecie gminy. Podjęta została także uchwała dotycząca nabycia nieruchomości, na której usytuowany jest budynek GOK w Tarnawatce, stanowiącej obecnie własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce. Warto przypomnieć, że w roku 2019 to Gmina darowała tę nieruchomość Bibliotece. Wówczas ta instytucja mogła starać się o wsparcie finansowe przy realizacji projektu jej rozbudowy. Warunkiem przystąpienia do konkursu było posiadanie tytułu własności do modernizowanego obiektu. Ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania, został ponownie wykorzystany przy ubieganiu się o środki z Narodowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Tym razem starania Gminy zakończyły się sukcesem, jednakże w przypadku tego programu, zadania można realizować tylko na obiektach gminnych. Szerzej o rządowych środkach na rozbudowę GOK piszemy w osobnym artykule (Dwa miliony pod choinkę).

Po przyjęciu wszystkich uchwał przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady, a radna Maria Michałuszko z prac komisji rewizyjnej. W kolejnym punkcie posiedzenia, radni przyjęli plany pracy Rady i poszczególnych komisji na nadchodzący rok.

Na zakończenie obrad podsumowujących minione 12 miesięcy, znalazło się także miejsce na złożenie życzeń na zbliżający się 2021 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]