Z flagą na rowerze

11 Listopada mieszkańcy Gminy Tarnawatka uczcili Święto Niepodległości, biorąc udział  w uroczystej Mszy Świętej, którą  poprzedził wzruszający program słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. Po Mszy Św. z parkingu przy kościele wyruszył I Patriotyczny Rajd Rowerowy Miejscami Pamięci w Gminie Tarnawatka. W miejscach upamiętniających męczeńską śmierć mieszkańców Gminy oraz żołnierzy poległych w starciach z Niemcami podczas drugiej wojny światowej  spotkali się uczestnicy rajdu oraz przedstawiciele władz i organizacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnawatka. Po wysłuchaniu w skupieniu i zadumie informacji na temat każdego z odwiedzanych miejsc zapalano pamiątkowe znicze.  W rajdzie wzięli udział m.in. Wójt Gminy Tarnawatka pan Piotr Pasieczny, sekretarz Gminy Marian Szałapski, radny Gminy Tarnawatka Stanisław Kopczyński, skarbnik Gminy Aneta Pankiewicz, przedstawiciele KGW i OSP z terenu Gminy Tarnawatka.  Pamiątkowe znicze ufundowały organizacje : KGW Tarnawatka (zapalony w miejscu pamięci ul. Ks. Boguty – Tarnawatka) KGW Tarnawatka-Tartak oraz KGW Huta-Tarnawacka ( zapalony na cmentarzu wojennym w Tarnawatce), KGW i OSP Niemirówek Kolonia(zapalony w Suminie- miejsce pamięci przy DK-17). Po powrocie uczestnicy rajdu oraz mieszkańcy gminy wspólnie spotkali się przy ognisku, by do wieczora śpiewać pieśni patriotyczne. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział i wspólne świętowanie. Kołom Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej jesteśmy wdzięczni za ufundowanie grawerów upamiętniających I Rajd Rowerowy Miejscami Pamięci. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia. Już dziś możemy zdradzić,  że w przyszłym roku odbędzie się II Patriotyczny Rajd, tym razem w porze letniej.  Uczmy się wspólnego spotykania i radosnego świętowania.

Monika Szczepaniuk

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]