Z wiejskiej chaty …

Sala Regionalna funkcjonuje w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce od 2016 roku. W jej zbiorach znajdują się przede wszystkim dawne przedmioty gospodarstwa domowego, proste narzędzia, meble stanowiące wyposażenie wiejskich chat ubiegłego stulecia. Znajdziemy tu także fragmenty uzbrojenia z okresu II wojny światowej. Część zbiorów to urządzenia radiotechniczne, produkowane i używane w II poł. XX wieku. Odwiedzający naszą Salę Regionalną mogą obejrzeć też monety i banknoty emitowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  Gromadzimy dokumenty dotyczące historii szkół w Tarnawatce, Niemirówku i Hucie Tarnawackiej- kroniki szkolne, zdjęcia, druki itp.

Wszystkich, którzy interesują się historią własnej miejscowości i regionu już dzisiaj zapraszamy na naszą stronę internetową. Będziemy tu przybliżać wybrane eksponaty i ich wykorzystanie w dawnym gospodarstwie, odnosząc się także do obyczajowości oraz wierzeń.  Pragniemy zainteresować- szczególnie tych młodszych,  kulturą materialną i niematerialną naszego regionu, życiem codziennym naszych przodków, odchodzącymi w zapomnienie zwyczajami i tradycjami.

Na pierwsze spotkanie ze skarbami z Sali Regionalnej zapraszamy już w październiku!

Pióro E. Zieńko

 

 

 

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

INFORМACJA

INFORМACJA Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 27-28 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2021 r. KŁ nr 8 Łoś w Lublinie organizuje polowania zbiorowe m.in. na dziki na terenie obwodu 303 w Gminie Tarnawatka (wschodnia strona od drogi wojewódzkiej Tomaszów Lubelski – Łaszczów).

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Sumin, oznaczonej numerem 211/3 ark. 3 obręb Tarnawatka, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,45 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00069499/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]