Załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,
a tylko w wyjątkowych wypadkach korzystać z wizyt w urzędzie.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:
84 662 47 10 – centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka
tel. wewnętrzne:
– 34 – zarządzanie kryzysowe,
– 45 – ewidencja ludności i USC,
– 44 – odpady, woda i kanalizacja, ochrony środowiska,
– 43 – podatki,
– 36 – zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,
– 35 – działalność gospodarcza
84 662 48 04 – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, gops-
tarnawatka@wp.pl
Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na
adres: gmina@tarnawatka.pl
Można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
– poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o5k808evo5/SkrytkaESP
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.
Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo, nie
lekceważmy zagrożenia!

Wójt Gminy Piotr Pasieczny

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Hucie Tarnawackiej oznaczonej numerem: 1083/1 ark. 2 obr. Huta Tarnawacka o pow. 0,45 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.10.2021 – 30.09.2024r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1083/1 ark. 2 przeznaczona jest […]

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spisz się. Rachmistrz zaprasza do świetlic INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań Jeszcze do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązku spisowego, na terenie naszej gminy organizujemy mobilne punkty spisowe.  Mobilne punkty, w których spisywać będzie spisywać rachmistrz, zostaną ustawione: 12.09.2021r. w niedziele o godzinie 12.00 w Klocówce[…]