Załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,
a tylko w wyjątkowych wypadkach korzystać z wizyt w urzędzie.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:
84 662 47 10 – centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka
tel. wewnętrzne:
– 34 – zarządzanie kryzysowe,
– 45 – ewidencja ludności i USC,
– 44 – odpady, woda i kanalizacja, ochrony środowiska,
– 43 – podatki,
– 36 – zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,
– 35 – działalność gospodarcza
84 662 48 04 – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, gops-
tarnawatka@wp.pl
Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na
adres: gmina@tarnawatka.pl
Można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
– poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o5k808evo5/SkrytkaESP
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.
Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo, nie
lekceważmy zagrożenia!

Wójt Gminy Piotr Pasieczny

Powiązane posty