Załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych

W związku z pandemią koronawirusa prosimy o załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych i terminowych.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,
a tylko w wyjątkowych wypadkach korzystać z wizyt w urzędzie.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:
84 662 47 10 – centrala, Sekretariat Urzędu Gminy Tarnawatka
tel. wewnętrzne:
– 34 – zarządzanie kryzysowe,
– 45 – ewidencja ludności i USC,
– 44 – odpady, woda i kanalizacja, ochrony środowiska,
– 43 – podatki,
– 36 – zagospodarowanie przestrzenne, drogi, inwestycje i nieruchomości,
– 35 – działalność gospodarcza
84 662 48 04 – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, gops-
tarnawatka@wp.pl
Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na
adres: gmina@tarnawatka.pl
Można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
– poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o5k808evo5/SkrytkaESP
Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.
Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo, nie
lekceważmy zagrożenia!

Wójt Gminy Piotr Pasieczny

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]