ZAWIADOMIENIE O  PODANIE  STANÓW  WODOMIERZY

ZAWIADOMIENIE

  WÓJT GMINY  TARNAWATKA   ZWRACA  SIĘ  DO MIESZKAŃCÓW GMINY   O  PODANIE  STANÓW  WODOMIERZY   W   TERMINIE  :

04 –  15 stycznia  2021 r,          

telefonicznie pod numerem telefonu :  84  662 47 10 wew. 44   lub   e-mail :     woda@tarnawatka.pl

NASTĘPNE TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY :

       01-15 KWIETNIA 2021;
01- 15 LIPCA 2021;
01- 15 PAŹDZIERNIKA 2021;
       01-15 STYCZNIA 2022

 Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie  nie podadzą stanu wodomierzy,
zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

 

                                                   Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty