ZAWIADOMIENIE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA

ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY TARNAWATKA INFORMUJE, ŻE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY

WODOMIERZY DO ODWOŁANIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA O

PODANIE STANÓW WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO, telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44
lub e-mail: woda@tarnawatka.pl

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY:
Za I kwartał roku – do 15 KWIETNIA
Za II kwartał roku – do 15 LIPCA
Za III kwartał roku – do 15 PAŹDZIERNIKA
Za IV kwartał roku – do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU

Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie nie podadzą stanu wodomierzy, zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

03

Mar
Aktualności

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW na dofinansowanie 2 przedsięwzięć

2 marca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Piotr Pasieczny, Skarbnik Aneta Pankiewicz oraz Pan Adam Puchajda zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie 2 przedsięwzięć: „Budowę sieci wodociągowej w Hucie Tarnawackiej” kwota dofinansowania to 524 555 zł oraz „Rozbudowę kanalizacji w Wieprzowie Ordynackim”[…]