ZAWIADOMIENIE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA

ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY TARNAWATKA INFORMUJE, ŻE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY

WODOMIERZY DO ODWOŁANIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA O

PODANIE STANÓW WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO, telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44
lub e-mail: woda@tarnawatka.pl

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY:
Za I kwartał roku – do 15 KWIETNIA
Za II kwartał roku – do 15 LIPCA
Za III kwartał roku – do 15 PAŹDZIERNIKA
Za IV kwartał roku – do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU

Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie nie podadzą stanu wodomierzy, zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

23

Lip
Aktualności

Wieprzowskie sprawy na sesji Rady Gminy         

Po raz dwudziesty pierwszy w obecnej kadencji zebrali się radni na posiedzeniu Rady Gminy. Obrady odbyły się 7 lipca w budynku GOK w Tarnawatce. Główne punkty programu dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie wsi Wieprzów. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, a powodem takiej decyzji były pilna potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej gminy.[…]