ZAWIADOMIENIE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA

ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY TARNAWATKA INFORMUJE, ŻE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY

WODOMIERZY DO ODWOŁANIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA O

PODANIE STANÓW WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO, telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44
lub e-mail: woda@tarnawatka.pl

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY:
Za I kwartał roku – do 15 KWIETNIA
Za II kwartał roku – do 15 LIPCA
Za III kwartał roku – do 15 PAŹDZIERNIKA
Za IV kwartał roku – do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU

Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie nie podadzą stanu wodomierzy, zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

Ogłoszenia

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW I NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu “Budowa linii kolejowych: nr 54 […]

22

paź
Aktualności

Wybory w OSP

W świetlicy wiejskiej w Suminie 10 października 2021 r. odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście w osobach:  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki,[…]