ZAWIADOMIENIE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY WODOMIERZY DO ODWOŁANIA

ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY TARNAWATKA INFORMUJE, ŻE Z POWODU UTRZYMUJĄCEGO SIĘ
STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDĄ PROWADZONE ODCZYTY

WODOMIERZY DO ODWOŁANIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNAWATKA O

PODANIE STANÓW WODOMIERZY W TERMINIE DO 15 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ROZLICZENIOWEGO, telefonicznie pod numerem telefonu : 84 6624710 wew. 44
lub e-mail: woda@tarnawatka.pl

TERMINY ODCZYTÓW WODOMIERZY:
Za I kwartał roku – do 15 KWIETNIA
Za II kwartał roku – do 15 LIPCA
Za III kwartał roku – do 15 PAŹDZIERNIKA
Za IV kwartał roku – do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU

Odbiorcom, którzy w wyznaczonym terminie nie podadzą stanu wodomierzy, zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

Powiązane posty

04

Maj
Aktualności

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Składanie Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, […]

04

Maj
Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Ø Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Ø Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ø Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost[…]