Zdalna szkoła

Chociaż rok szkolny zakończył się już dosyć dawno i wakacje w pełni, postanowiliśmy wrócić do tematu zdalnej nauki, która od marca toczyła się w placówkach oświatowych w całej Polsce. Konkretnie chcemy poinformować Czytelników o tym, że w ramach rządowego programu Zdalna szkoła, gmina Tarnawatka otrzymała środki z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, który może być wykorzystywany przez uczniów.

W pierwszej edycji zakupiono12 zestawów stacjonarnych za łączną kwotę 39 960,00 zł oraz 3 laptopy poleasingowe za kwotę 4 950,00 zł. Z własnych pieniędzy opłacono ubezpieczenie na kwotę 423,00 zł.

W ramach drugiego naboru programu nabyto10 zestawów stacjonarnych za łączną kwotę 32 200,00 zł, 6 laptopów za kwotę 19 920,00 zł oraz 3 routery LTE za kwotę 750,00 zł.

Marszałek Województwa Lubelskiego, ze swojej strony, przekazał 5 tabletów z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie edukacji.

Osoby, które nie dysponowały komputerami w domach otrzymały je w użyczenie, a po zakończeniu nauki zwróciły gminie.

Tak jak wszyscy, mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym nie będzie już potrzeby zdalnego nauczania, a zakupiony sprzęt pozwoli na uzupełnienie bazy pracowni komputerowych funkcjonujących w naszych szkołach.

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będącej własnością Gminy Tarnawatka dla rolników według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. […]

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej numerem 120/3 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 12 marca 2019 r. Drugi przetarg[…]