Zdalna szkoła

Chociaż rok szkolny zakończył się już dosyć dawno i wakacje w pełni, postanowiliśmy wrócić do tematu zdalnej nauki, która od marca toczyła się w placówkach oświatowych w całej Polsce. Konkretnie chcemy poinformować Czytelników o tym, że w ramach rządowego programu Zdalna szkoła, gmina Tarnawatka otrzymała środki z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, który może być wykorzystywany przez uczniów.

W pierwszej edycji zakupiono12 zestawów stacjonarnych za łączną kwotę 39 960,00 zł oraz 3 laptopy poleasingowe za kwotę 4 950,00 zł. Z własnych pieniędzy opłacono ubezpieczenie na kwotę 423,00 zł.

W ramach drugiego naboru programu nabyto10 zestawów stacjonarnych za łączną kwotę 32 200,00 zł, 6 laptopów za kwotę 19 920,00 zł oraz 3 routery LTE za kwotę 750,00 zł.

Marszałek Województwa Lubelskiego, ze swojej strony, przekazał 5 tabletów z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie edukacji.

Osoby, które nie dysponowały komputerami w domach otrzymały je w użyczenie, a po zakończeniu nauki zwróciły gminie.

Tak jak wszyscy, mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym nie będzie już potrzeby zdalnego nauczania, a zakupiony sprzęt pozwoli na uzupełnienie bazy pracowni komputerowych funkcjonujących w naszych szkołach.

 

Powiązane posty

22

Cze
Aktualności

Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Uwaga ! Od  1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na […]

21

Cze
Aktualności

Referendum nie będzie

Komisarz Wyborczy w Zamościu II podjął decyzję o odrzuceniu wniosku mieszkańców Gminy Tarnawatka w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Tarnawatka przed upływem kadencji.. W postanowieniu z dnia 18 maja stwierdzono, że wniosek zawiera nienadające się do usunięcia uchybienia, polegające na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Zgodnie z ustawą[…]